Disclaimer

Disclaimer Edith Hoffman

Op het gebruik van deze website (www.edithhoffman.nl)zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik van informatie

Edith Hoffman streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Edith Hoffman niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Edith Hoffman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Edith Hoffman en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Edith Hoffman garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Edith Hoffman te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Edith Hoffman heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Edith Hoffman aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Edith Hoffman zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Edith Hoffman daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@edithhoffman@gmail.comaanvragen.