Coloured Imperfection

‘Coloured Imperfection’ is about women with an ‘impact’ scar. This scar changed the life of these women. Therefore I want to convert something negative into something positive and make it an interactive project.

Will this happen or will the scars stay taboo?
How do I handle this project? I portrait the women in their own environment, because they are just people like you and me. Besides that I’ll make a close-up and I also use bodypaint. The woman herself applies the paint around half of the scar in her favorite colours. In this way I try to make a connection between a physical abnormality and an art form. Bodypainting gives an artistic reproduction of the scar and may work therapeutic. It also may give a different view on scars.
Of course I made choices in this project. I choose to photograph women, because I think they might have more problems with scars than men. I also choose for scars with different causes. With this diversity I like to give a wider acceptance of this subject in our society.

Clarification of the pictures:

Catharina (26)
Catharina was found with bone cancer . She underwent a leg amputation .

Nicole (42)
At her 3rd year, Nicole got severe burns through a percolator with hot coffee. This fell from the table.

Ida (59)
Ida was diagnosed with a tumor. The uterus and ovaries were surgically removed . Ida will be her whole life under medical control.

Elaine (23)
After her birth Elaine appeared to have a heart disease ( tetralogy of Fallot ) . She had a open heart surgery on her 1st birthday.

Ingrid (50)
Ingrid was born with a short left arm. This imbalance caused by overloading had a back surgery as a result.

Corrie (50)
In 2012 they discovered double sided breast cancer. After deliberation she chose full amputation . Corrie consciously didn’t chose for reconstruction.

 • Catharina

  Catharina

 • Nicole

  Nicole

 • Ida

  Ida

 • Elaine

  Elaine

 • Ingrid

  Ingrid

 • Corrie

  Corrie

GEKLEURDE IMPERFECTIE

 ‘Gekleurde imperfectie’ gaat over vrouwen met een ‘impact’ litteken. Dit litteken heeft het leven van deze vrouwen veranderd en/of gevormd. Tevens wil ik iets negatiefs omzetten in iets positiefs en er een interactief project van maken.

Gaat dit lukken of blijven littekens toch in de taboesfeer? Hoe pak ik dit project aan? Ik portretteer de vrouwen in hun eigen omgeving, want het gaat om mensen zoals jij en ik.  Ook maak ik een close-up. Daarnaast gebruik ik bodypainting, die de vrouw zelf aanbrengt rondom de helft van het litteken in haar lievelingskleuren. Op deze wijze tracht ik een verbinding te maken tussen een fysieke afwijking en een kunstvorm. Bodypainting geeft een artistieke weergave van het litteken en het werkt misschien zelfs therapeutisch. Dit geeft een andere kijk op het litteken. Ik heb uiteraard een aantal keuzes gemaakt in dit project. Ik fotografeer vrouwen omdat ik denk dat zij meer last ervaren van littekens dan mannen. Ook kies ik in het project voor verschillende soorten littekens met een verscheidenheid aan oorzaken. Met deze diversiteit wil ik graag een grotere acceptatie van dit onderwerp in de samenleving bereiken.

Toelichting bij de foto’s:

Catharina (26)
Bij Catharina werd botkanker gevonden. Zij onderging een been amputatie.

Nicole (42)
Op haar 3de liep Nicole ernstige brandwonden op door een percolator met hete koffie. Deze viel van de tafel.

Ida (59)
Bij Ida werd een tumor gevonden, waarna de baarmoeder en eierstokken operatief zijn verwijderd. Ida staat levenslang onder controle.

Elaine (23)
Na haar geboorte bleek Elaine een hartafwijking (tetralogie van Fallot) te hebben. Ze onderging op haar 1ste verjaardag een open hart operatie.

Ingrid (50)
Vanaf de geboorte had Ingrid een korte linkerarm. Dit veroorzaakte door de onbalans overbelasting en slijtage met een rugoperatie tot gevolg.

Corrie (50)
In 2012 ontdekte men bij Corrie dubbelzijdige borstkanker. Na overleg koos ze voor volledige amputatie. Corrie koos bewust niet voor een reconstructie. 

01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *